Info & Anmälan

Info & Anmälan

Konferens 2021 kommer att genomföras digitalt 9 september, med start kl. 9.00. Läs dagens program!

Anmäl dig här

Ansvariga för genomförandet av konferensen är styrelsen för TobaksPrevention i Landets Regioner, TPLR Ordförande Lena Sjöberg, lena.sjoberg@regionostergotland.se

Lokalt ansvarig i Region Skåne är Susanna Stenevi Lundgren, susanna.steneviLundgren@skane.se