1990-2021

LUFT- konferenser har anordnats på följande platser under åren:

1990 Göteborg
1991 Örebro
1992 Stockholm
1993 Umeå
1994 Kalmar
1995 Tällberg
1996 Västerås
1997 Halmstad
1998 Sundsvall
1999 Uppsala
2000 Göteborg
2003 Jönköping
2005 Södertälje
2008 Örebro
2011 Visby
2014 Umeå
2017 Eskilstuna
2020 Malmö – inställt pga. corona
2021 Helsingborg (digitalt)