Om nätverket TPLR

TobaksPrevention i Landets Regioner

TPLR är ett nationellt nätverk som bildades i början av 1990-talet som en referensgrupp till Statens Folkhälsoinstitut, dagen Folkhälsomyndighet. Nätverket består av minst en samordnare som arbetar med tobaksprevention i landets regioner.

TPLR drivs av en styrelse, med ca fyra sammanträden per år. Representant från Yrkesföreningar mot Tobak är adjungerade till styrelsens möten. TPLR samarbetar med Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) temagrupp tobak och är medlem i Tankesmedjan Tobaksfakta.

Styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

  • Stödja och samordna tobakspreventivt arbete och insatser i regioner. Sprida aktuellt, goda exempel och dela erfarenheter. Medlemmarna uppmuntras ta egna initiativ till aktiviteter, samarbete och erfarenhetsutbyte
  • Uppdatera information på hemsidan, www.luftkonferens.nu
  • Genomföra en årlig nätverksträff
  • Bevaka det samlade tobakspreventiva arbetet i Sverige
  • Ansvara för genomförandet av Sveriges största konferens inom det tobaksförebyggande området, LUFT vart 3:e år.
  • TPLR utgår från tobaksfrågans hela bredd som en viktig samhällsfråga. Nätverket är sammanhållande för det tobakspreventiva arbetet i Sverige tillsammans med övriga aktörer.

TPLR har stöd av Folkhälsomyndigheten genom ett årligt organisationsbidrag.

Kontaktuppgifter finns under under Regionala representanter och TPLR styrelse.