Info

Info

Årets LUFT- konferens hölls digitalt den 9 september 2021, kl. 9.00 – 16.00. För att se programmet!

Ansvariga för genomförandet av konferensen är styrelsen för TobaksPrevention i Landets Regioner, TPLR Ordförande Lena Sjöberg, lena@ymtkansli.org

Lokalt ansvarig i Region Skåne är Susanna Stenevi Lundgren, susanna.steneviLundgren@skane.se