Om TPLR

TPLR är ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete. En av huvuduppgifterna är att genomföra LUFT- konferensen, den största i Sverige inom området.

Nätverksträff 2022

Läs mer

LUFT 2023

Läs mer

Tidigare LUFT-konferenser

Läs mer om tidigare konferenser

Kampanjen Lagar för alla barns framtid

Läs mer

Information om covid-19

Läs mer