Om TPLR

TPLR är ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete. En av huvuduppgifterna är att genomföra LUFT- konferensen, den största i Sverige inom området.

LUFT 2023

Läs mer

Nätverksträff 2023

Läs mer

Kampanjen Lagar för alla barns framtid

Läs mer

Information om covid-19

Läs mer