Om LUFT-konferensen

Om LUFT-konferensen

LUFT-konferensen kom till för att ge den viktiga tobaksfrågan utrymme och sprida aktuell forskning, dela erfarenheter och motivera alla som arbetar tobaksförebyggande. Målet är att alla barn i framtiden ska få förbli fria från nikotinberoende.

Genom åren har LUFT vuxit och lockat tusentals deltagare från olika verksamheter i både Sverige och Norden. Vi har också haft internationellt erkända föreläsare som gäster som inspirerat.