Program

Tema för årets konferens den 9 september: Tobakens påverkan på hållbarhet i ett barn- och framtidsperspektiv

9.00 Dagen inleds av Ann Wilson och Kjell Olsson dagens moderatorer samt konferensens lokala värd Susanna Stenevi Lundgren

Internationell utblick (ca kl. 9.00 – 10.00)
Patricia Lambert, Tobacco Free Kids USA, aktuellt från USA
Thomas Novotny, professor of Global Health, San Diego State University
Maria Nilsson, professor inst. epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Nordisk utblick (ca kl. 10.10 – 11.10)
Mervi Hara Finland, Kristin Byrkje Norge, Niels Them Kjaer Danmark och Gudlaug Gudjónsdóttir Island delar med sig av nationella insatser inom tobaksprevention

Verktyg och kunskap i arbetet med barn och unga (ca kl. 11.10 – 12.00)
Helen Stjerna A Non Smoking Generation, Stefan Åberg Helsingborgs kommun, Cecilia Elander projektledare Kampanjen #lagarförallabarnsframtid, Ywonne Wiklund Psykologer mot tobak

Nya produkter (ca kl. 13.00 – 14.10)
Aktuell forskning om nya produkter och nikotin presenteras av Louise Adermark, Linnea Hedman och Magnus Lundbäck. Johanna Reuterving Smajic berättar om nya produkter och erfarenheter från arbetet med unga

Nationell inblick (ca kl. 14.30 – 15.10)
Josefin Jonsson Folkhälsomyndigheten om utredningar, lagförslag och aktuellt inom området
Gabriel Wikström Regeringskansliet Agenda 2030, utifrån ett barn och ungdomsperspektiv

Tobaksindustrins miljöpåverkan (ca kl. 15.25 – 16.00)
Niclas Malmberg, knyter ihop dagen med aktuell genomgång av forskningsläget.

Stafettpinnen överlämnas till arrangörsstad av LUFT 2023

  • Fika och rörelsepauser under dagen, lunch 12 – 12.50
  • Mer information om föreläsarna kommer att läggas ut på hemsidan