TPLR styrelse

Lena Sjöberg, ordförande
Charlotta Bertolino, sekreterare
Jesper Hellberg, kassör
Birgitta Enmark, ledamot
Johanna Reuterving Smajic, ledamot
Annelie Johansson, ledamot

TPLR:s styrelse tillhandahåller Folkhälsomyndigheten med information.

Kontaktuppgifter styrelsen: info@ymtkansli.org