TPLR styrelse

Lena Sjöberg, ordförande
Susanna Stenevi Lundgren, vice ordförande
Lena Lundh, sekreterare
Ulrika Olsson, kassör
Linda Karlsson, ledamot
Lina Jarledal Blom, ledamot
Charlotta Bertolino ledamot

TPLR:s styrelse tillhandahåller Folkhälsomyndigheten med information.

Kontaktuppgifter styrelsen: info@ymtkansli.org