Regionala representanter

De regionala representanterna i TPLR är tjänstepersoner i regionerna där de arbetar med tobaksprevention på strategisk nivå.

Region Blekinge
Johanna Morin
E-post:johanna.morin@regionblekinge.se
tel: 0455- 73 41 19
Mobil: 0728-80 43 93

Region Dalarna
Evelina Hilmersson
E-post: evelina.hilmersson@regiondalarna.se
Junia Joffer
E-post: junia.joffer@regiondalarna.se
tfn: 070-368 11 10

Petra Palmestål
E-post: petra.palmestal@regiondalarna.se
tfn: 076-771 68 54

Region Gotland
Katarina Jupiter
E-post: katarina.jupiter@gotland.se
tfn: 0498-36 90 20, 0704-47 67 56

Region Gävleborg
Ulrica Olsson
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se
tfn: 026-15 30 33, 070-37 60 554

Region Halland
Susanne Johansson
E-post: susanne.L.Johansson@regionhalland.se
tfn: 070-205 07 79

Region Jämtland Härjedalen
Adam Edler
E-post: adam.edler@regionjh.se
tfn: 063-14 24 59

Region Jönköpings län
Marita Andersson, Värnamo sjukhus
E-post: marita.g.andersson@rjl.se
tfn: 010-244 84 17, 0725-61 36 26

Region Kalmar
Linn Hellqvist
E-post: linn.hellqvist@regionkalmar.se
tfn: 0480-84231

Region Kronoberg
Victoria Carlsson
E-post: viktoria.carlsson@kronoberg.se
tfn: 0470-58 38 45, 0790-67 52 20

Region Norrbotten
Maya Bergström Wuolo
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se
tfn: 0920-28 46 16

Region Skåne
Susanna Stenevi Lundgren
E-post: susanna.steneviLundgren@skane.se
tfn: 0768-871 691

Region Stockholm
Lena Lundh, Akademiska primärvårdscentrum
E-post: lena.k.lund@regionstockholm.se
tfn: 070-16 55 182
Joanna Stjernschantz Forsberg
E-post: Joanna.stjernschantz-forsberg@regionstockholm.se
tfn: 08-12337171

Region Södermanland
Eva-Lena Kohn
E-post: Eva-Lena.Kohn@regionsormland.se
tfn: 0720-10 40 54

Region Uppsala
Amanda Holm
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se
Malin Larhammar
E-post: malin.larhammar@regionuppsala.se

Region Värmland
Lina Helgerud
E:post: lina.helgerud@regionvarmland.se
tfn: 010-831 42 03, 072-468 46 59Region Västerbotten
Jeanette Carlsson
E-post: jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se
tfn: 073-08 87 193

Region Västernorrland
Iwona Jacobsson
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se,
tfn: 0620-194 55, 070-58 68 555

Region Västmanland
Susanne Unger, Region Västmanland
E-post: susanne.unger@regionvastmanland.se
tfn: 021-176415

Region Västra Götaland
Maria Martini, Göteborgs Stad
E-post: maria.martini@socialcentrum.goteborg.se
tfn: 031-367 93 67, 0725-51 23 31
Charlotta Bertolino, Angereds Närsjukhus
E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se
tfn: 0700-20 59 13
Anna Polensky, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: anna.polensky@vgregion.se

Suzanne Glud-Kåvik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tfn: 031 – 342 93 01/072-203062
E-post: suzanne.glud@vgregion.se

Helene Karatas, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tfn: 031- 342 74 27
E-post: helene.karatas@vgregion.se

Region Örebro län
Matz Larsson
E-post: matz.larsson@regionorebrolan.se
tfn: 019-602 55 96
Jesper Hellberg
E-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se
tfn: 019-602 55 94

Östergötland
Linda Karlsson
E-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se
tfn: 010-103 16 03
Lina Jarledal Blom
E-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se
tfn: 010-103 55 58
Lena Sjöberg
E-post: lena@ymtkansli.org
tfn: 070-663 68 34