Regionala representanter

De regionala representanterna i TPLR är tjänstemän i regionerna där de arbetar med tobaksprevention på strategisk nivå.

Region Blekinge
Linda Håkansson
E-post:

Region Dalarna
Suzanna Westberg
E-post: suzanna.westberg@regiondalarna.se, tel: 023-49 00 85, 070-570 59 30
Junia Joffer, E-post: junia.joffer@regiondalarna.se, tfn: 070-368 11 10

Region Gotland
Katarina Jupiter
E-post: katarina.jupiter@gotland.se, tfn: 0498-36 90 20, 0704-47 67 56

Region Gävleborg
Ulrica Olsson
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se, tfn: 026-15 30 33, 070-37 60 554

Region Halland
Susanne Johansson
E-post: susanne.L.Johansson@regionhalland.se, tfn: 070-205 07 79

Region Jämtland Härjedalen
Adam Edler
E-post: adam.edler@regionjh.se, tfn: 063-14 24 59

Region Jönköpings län
Marita Andersson, Värnamo sjukhus
E-post: marita.g.andersson@rjl.se, tfn: 010-244 84 17, 0725-61 36 26

Region Kalmar
Carolina Lenesdotter
E-post: carolina.lenesdotter@regionkalmar.se, tfn: 0480-842 13

Region Kronoberg
Ingrid Edvardsson Aurin
E-post: ingrid.edvardsson@kronoberg.se, tfn: 0470-58 85 31, 0709-844 588

Region Norrbotten
Maya Bergström Wuolo
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se, tfn: 0920-28 46 16

Region Skåne
Susanna Stenevi Lundgren, E-post: susanna.steneviLundgren@skane.se, tfn: 0768-871 691

Region Stockholm
Lena Lundh, Akademiska primärvårdscentrum, E-post: lena.k.lund@regionstockholm.se, tfn: 070-16 55 182
Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiolog och samhällsmed, E-post: Joanna.stjernschantz-forsberg@regionstockholm.se, Tfn: 08-12337171

Region Södermanland
Katarina Östergren
E-post: katarina.ostergren@regionsormland.se, tfn: 076-72 02 079

Region Uppsala
Amanda Holm
Malin Larhammar
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se, malin.larhammar@regionuppsala.se

Region Värmland
Lisa Brunzell
E-post: lisa.brunzell@regionvarmland.se, tfn: 054-61 42 47

Region Västerbotten
Jeanette Carlsson
E-post: jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se, tfn: 073-08 87 193

Region Västernorrland
Iwona Jacobsson
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se, tfn: 0620-194 55, 070-58 68 555

Region Västmanland
Susanne Unger, Region Västmanland
E-post: susanne.unger@regionvastmanland.se, tfn: 021-176415

Region Västra Götaland
Maria Martini, Göteborgs stad
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se, tfn: 031-367 93 67, 0725-51 23 31
Charlotta Bertolino, Angereds Närsjukhus, E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se
Anna Polensky, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, E-post: anna.polensky@vgregion.se

Region Örebro län
Matz Larsson, e-post: matz.larsson@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 96
Jesper Hellberg, e-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 94

Östergötland
Linda Karlsson, e-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se, tfn: 010-103 16 03
Lina Jarledal Blom, e-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se, tfn: 010-103 55 58
Lena Sjöberg, e-post: lena.sjoberg@regionostergotland.se, tfn: 070-663 68 34