Miljöperspektivet – ett sätt att nå unga

Tobakens påverkan på hållbarhet i ett barn- och framtidsperspektiv. Det var temat för årets LUFT-konferens. Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, visade på punkt efter punkt hur tobaksproduktion och konsumtion motverkar hållbarhet. Bland de drabbade finns barnen som arbetar på tobaksodlingarna.

Vetenskapsjournalisten Niclas Malmberg har på uppdrag av VISIR, Vi som inte röker, gått igenom forskningsläget vad gäller tobaksindustrins påverkan på miljön. På LUFT-konferensen gjorde han en snabb genomgång av resultaten. Bland den viktigaste kunskapen är att tobaksindustrin aldrig kan drivas på ett ekologiskt sätt.

– Det går faktiskt inte – därför att nikotin i sig är ett så starkt gift, säger Niclas Malmberg.

Han tror att många unga människor i Sverige skulle vara mindre benägna att bruka tobaks- och nikotinprodukter om de visste hur de påverkar miljön.

– En 15-åring tänker inte så mycket på hälsoeffekter som kan drabba en när man är 50 år , men däremot vill man leva klimatsmart. Man vill inte medverka till att skövla regnskog eller till att barnarbetare på tobaksodlingar far illa. Därför kan det på ett annat sätt ta till sig argument kring tobaksindustrins miljöpåverkan, istället för argument om den egna hälsan.

Niclas Malmberg påpekade också att när det gäller miljöperspektivet finns inte någon skillnad mellan att snusa eller att röka. Produkten kommer från samma tobaksplanta.

Barnarbetare drabbas hårdast
I sitt föredrag gav Niclas Malmberg exempel på hur just barn i tobaksproducerande länder drabbas.
Tobaksodlare förgiftas av de bekämpningsmedel som man åläggs att använda tobaksbolagen. Ofta sådant som är förbjudet i Europa, exempelvis DDT.

Siffror från 2011 visar att 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar inom tobaksindustrin. Barnarbete ökar i länder som Argentina, Indien och Zimbabwe.

Enligt en undersökning av Plan international får barn som arbetar på tobaksodlingar i Malawi i sig nikotin motsvarande 50 cigaretter per dag.

Gröna tobakssjukan är en sjukdom som man får av att utsättas för mycket nikotin. Den sjuke kan känna yrsel, illamående och huvudvärk. Barn är särskilt utsatta, förmodligen på grund av att deras lägre kroppsvolym leder till  större koncentration av nikotin.

Under sitt föredrag använde Niclas Malmberg två gånger ett citat från WHO, Världshälsorganisationen:

”Om vi ska uppnå en hållbar utveckling så finns det inte utrymme för någon tobaksindustri över huvud taget”.

LUFT-konferensen avslutades med att Niclas Malmberg fick årets LUFT-pris. Han fick priset för sitt gedigna arbeta med att belysa tobaksindustrins miljöförstöring, sprida kunskapen till politiker och allmänhet och skapa opinion. 
Tobaksfakta har tidigare skrivit om Niclas Malmbergs rapport 
https://tobaksfakta.se/ny-rapport-om-tobaksindustrins-miljopaverkan/