LUFT 2023

Välkommen till Linköping!

Välkommen till LUFT – Sveriges största förebyggandekonferens inom nikotin- och tobaksområdet. Ett tillfälle för kompetenshöjande, inspiration och att få lära av den senaste forskningen. Ta tillfället att inspireras av våra mycket namnkunniga föreläsare under två välfyllda dagar där vi även ger stort utrymme för nätverkande och en härlig gemensam middag på kvällen

Konferensen arrangeras av TPLR, ett nationellt nätverk som består av samordnare med ansvar för regionernas tobaksförebyggande arbete där en av huvuduppgifterna är att genomföra LUFT- konferensen, den största i Sverige inom området. 

Läs mer och anmäl dig här>>