TobaksPrevention i Landsting och Regioner

TPLR är ett nationellt nätverk som består av samordnare från respektive landsting och regioner i Sverige. Nätverket bildades i början av 1990-talet och är tillsammans med länsstyrelsens ANTD-samordnare kontaktpersoner och koordinatorer för tobakspreventiva frågor i länen. Kontaktuppgifter under fliken KONTAKT,