TobaksPrevention i Landsting och Regioner

TPLR är ett nationellt nätverk som består av samordnare från respektive landsting och regioner i Sverige. Nätverket bildades i början av 1990-talet och är tillsammans med länsstyrelsens ANTD-samordnare kontaktpersoner och koordinatorer för tobakspreventiva frågor i länen. Kontaktuppgifter under fliken KONTAKT,

OBS!

Vårens Nätverksträff den 24 mars på Läkaresällskapet i Stockholm är inställd,
detta med anledning av den osäkerhet som råder kring utvecklingen av coronaviruset.

Många regioner har infört restriktioner vad gäller resor och även om ingen av oss är personligt drabbad,
ska ingen behöva utsättas för risker via resandet.

Vi arbetar vidare med planering av LUFT konferensen som vi hoppas ska bli av och att
vi får tillfälle att mötas då och vid andra tillfällen. Anmäl dig före 1 maj!

TPLR styrelse