LUFT konferens 2020 Malmö, Region Skåne

10 - 11 september 2020

Sveriges största konferens inom det tobaksförebyggande området


LUFT- konferensen är en viktig och betydelsefull mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.
Målgrupp för konferensen är  yrkesverksamma inom en mängd olika samhällssektorer och verksamheter, tjänstemän, beslutsfattare, politiker och frivilligarbetare...

Tack alla som kom och deltog på LUFT konferensen i Eskilstuna den 14 - 15 september 2017

Nu har stafettpinnen lämnats över till Region Skåne där vi möts vid nästa LUFT år 2020.

 

Samarbetspartners är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak m fl.