Konferensfakta

LUFT-konferensen den 10-11 september 2020 är den 18:e i ordningen.

LUFT genomförs på olika orter i landet, den första konferensen 1990 i Göteborg. Inledningsvis varje år, men idag vart 3:e år. Senaste konferenserna som genomförts var i Eskilstuna 2017, Umeå 2014, Visby 2011 och Örebro 2008. Läs mer om var konferenserna genomförts genom åren under fliken LUFT GENOM ÅREN.

Länk till anmälan och priser hittar du under ANMÄLAN i januari 2020.


INFORMATION

                     Ansvariga för genomförandet är styrelsen för Tobakspreventiva Nätverket i Landsting och
                     Regioner TPLR.
                     Ordförande Lena Sjöberg, lena.sjoberg@regionostergotland.se
                     

                     Lokalt ansvarig i Region Skåne är Susanna Stenevi Lundgren, 
                     susanna.steneviLundgren@skane.se