Konferensfakta

Den 17:e LUFT-konferensen genomförs på Elite Stadshotell i Eskilstuna den 14 - 15 september 2017.

All information om priser, hotell, utställningar, postrar mm hittar du under flikarna ovan.

 

ANMÄLAN       Anmäl dig via denna länk http://www.trippus.net/registreringluft2017
                          Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person.

                                  OBS! Anmäl dig i god tid - den 1 september höjer vi konferenskostnaden - för vår planering!


INFORMATION

                     Frågor som rör anmälan, ekonomi och logi besvaras av Sofia Lessesson, Eventool AB,
                     telefon 070-655 92 18 eller e-post sofia@eventool.se

                     Frågor avseende utställning och postrar/roll-ups besvaras av Ywonne Wiklund
                     telefon 070-648 73 15 eller e-post ywonne.wiklund@vll.se

                     Information om programinnehållet lämnas av Katarina Östergren,
                     e-post katarina.ostergren@dll.se