2020 års LUFT konferens är inställd


INFORMATION

                     Ansvariga för genomförandet är styrelsen för Tobakspreventiva Nätverket i Landsting och
                     Regioner TPLR.
                     Ordförande Lena Sjöberg, lena.sjoberg@regionostergotland.se
                     

                     Lokalt ansvarig i Region Skåne är Susanna Stenevi Lundgren, 
                     susanna.steneviLundgren@skane.se