Program LUFT 2017

Tills vidare får programmet från LUFT konferensen 2017 ligga kvar här. Tids nog kommer det att bytas ut mot program för LUFT 2020 i Helsingborg
Torsdag 14 september

9.00 - 10.00              Registering, kaffe och smörgås

10.00 - 10.20            Konferensen öppnas av moderator Fredrik Berling - välkomsttal lokala företrädare
10.20 - 10.35            Margaretha Haglund - "Set the scene" Tobacco Endgame - från ord till handling

10.35 - 12.05            Plenum - Internationell utblick
                                 Parul Sharma - Folkhälsa och social hållbarhet - Agenda 2030
                                 Florence Berteletti - Rapport från Bryssels korridorer
                                 Bosse Pettersson - Arbetet inom WHO och NCD                            

12.05 - 13.20           Lunch
                                Kaffe/te serveras hos utställarna

13.20  - 14.40           Plenum - Nordisk utblick
                                 Vad händer i våra grannländer?
                                 Mervi Hara, Finland
                                 Ingrid Stenstadvold Ross, Norge
                                 Gudlaug B Gudjónsdóttir, Island
                                 Niels Them Kjaer, Danmark

14.40 - 15.20            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

15.20 - 16.45            Valbara seminarier A:
                                 A 1. Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) 
                                 A 2. Samtal om tobak räddar liv
                                 A 3. Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga
                                 A 4. Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

16.45                       Avslutning för dagen

18.30                       Fördrink och mingel inför middagen
19.00                       Gemensam middag med underhållning på Elite Hotell

Fredag 15 september

8.00 - 8.25            Samling i HAVET - återkoppling gårdagen och välkommen nya deltagare

8.30 - 9.30             Valbara seminarier B:
                              B 1. Rådgivning om tobak inom psykiatrin, beroendevård och särskilt utsatta grupper
                              B 2. Lagstiftning, tillsyn och policyarbete
                              B 3. Etiska aspekter och hälsoekonomi
                              B 4. Barnarbete, miljöpåverkan och om barnets rättigheter

9.30 - 10.00            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

10.00 - 11.00          Valbara seminarier C:
                               C 1.  Levnadsvanor och NCD
                               C 2. Folksjukdomen cancer och tobak
                               C 3. Implementering, utvärdering och hälsolitteracitet
                               C 4. Snus, e-cigaretter och andra rökprodukter

11.10 - 12.15          Plenum - Nationell inblick - hur omsätter vi kunskap till handling
                         
      Johan Carlson
, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
                               Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet
                               Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
                               Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges kommuner och landsting

12.15 - 13.30          Lunch          
                               Kaffe/te serveras hos utställarna

13.30 - 15.00          Plenum - Till handling mot en jämlikare hälsa - vi har allt att vinna!
                              
 Olle Lundberg,
professor och forskare, har lett kommissionen för en jämlik hälsa

                               Mats Andersson, 2017-års LUFT-pristagare, tidigare VD för fjärde AP-fonden, idag rådgivare till
                               Rockerfeller Foundation, Tobaksaktier kan aldrig ha en plats hos en 
                               ansvarstagande pensionsfond.

                               Angela Larsson, youtuber och frilansskribent
                               Utdelning av NSG:s Guldvingepris och PmT:s Ungdomsstipendium
                               
                               Summering av konferensen och överlämnande av stafettpinnen till Skåne, värd för LUFT 2020

15.00                     Grab-n-go-fika

Utskrivbar pdf av programmet läggs in här då hela programmet är spikat.