Program LUFT 2020

Program läggs i sin helhet upp allt eftersom.

Många föreläsare är redan inbokade och klara.

 Torsdag 10 september

9.00 - 10.00              Registering, kaffe och smörgås

10.00 - 10.20            Konferensen öppnas av moderator Ann Wilson
           
10.35 - 12.05            Plenum - Internationell utblick
                                                            

12.05 - 13.20           Lunch
                                Kaffe/te serveras hos utställarna

13.20  - 14.40           Plenum - Nordisk utblick
                                 Vad händer i våra grannländer?
                              

14.40 - 15.20            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

15.20 - 16.45            Valbara seminarier A:
                                 

16.45                       Avslutning för dagen


19.00                       Gemensam middag 

Fredag 11 september

8.00 - 8.25            Samling - återkoppling gårdagen 

8.30 - 9.30             Valbara seminarier B:
                         r

9.30 - 10.00            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

10.00 - 11.00          Valbara seminarier C:
                           

11.10 - 12.15          Plenum - Nationell inblick -
                         
  

12.15 - 13.30          Lunch          
                               Kaffe/te serveras hos utställarna

13.30 - 15.00          Avslutande och samlande plenum
                              
 

                               
                               Utdelning av Ungdomsstipendium
                               
                               Summering av konferensen och överlämnande av stafettpinnen till värd för LUFT 2023

15.00                     Grab-n-go-fika

Utskrivbar pdf av programmet läggs in här då hela programmet är spikat.