Program LUFT 2020

 Preliminärt program för er att ta del av. 

Föreläsare och detaljerat innehåll på seminarierna läggs in allt eftersom under fliken Seminarier.


Torsdag 10 september

9.00 - 10.00              Registering, kaffe och smörgås

10.00 - 10.15            Konferensen öppnas av moderator Ann Wilson 
                                 "Set the scene"
10.30 - 12.00            Plenum - Internationell utblick
                                 Patricia Lambert
                                 Anders Nordström

                                 Reflektioner från farmor mot tobak - Margaretha Haglund
                                                           
12.00 - 13.15           Lunch
                                Kaffe/te serveras hos utställarna

13.20  - 14.50           Plenum - Nordisk utblick, aktuellt när det handlar om barn och miljö
                                 Kristin Byrke, Norge
                                 Niels Them Kjaer, Danmark
                                 Mervi Haara, Finland
                                 Gudlaug B Gudjónsdóttir, Island           

                                 Reflektioner från farmor mot tobak - Margaretha Haglund  

14.50 - 15.20            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

15.20 - 16.45            Valbara seminarier A
                                A1: Tobaksavvänjning i utveckling
                                A2: Rökfria stads- och utomhusmiljöer
                                A3: Tobaksfri skoltid 
                                A4: Tobak, hållbarhet och miljö

16.45                       Avslutning för dagen


19.00                       Gemensam middag 

Fredag 11 september

8.10 - 8.40             Samling - återkoppling gårdagen 

8.40 - 10.00             Valbara seminarier B
                              B1: Kunskapsstyrning och tobaksprevntion inom hälso- och sjukvården
                              B2: Tobaksfri livsstart
                              B3: Barnkonventionen och rätten till en tobaksfri uppväxt
                              B4: Cancerprevention och tobak                

10.00 - 10.30            Kaffe/te med mingel. Serveras hos utställarna

10.30 - 11.50          Valbara seminarier C
                              C1: Nya rök och tobaksprodukter
                              C2: Tillsyn, tullen och Tobakslagens efterlevnad
                              C3: Mångkulturell tobaksinformation och avvänning
                              C4: Tobacco Endgame, var står vi idag?


11.50 - 13.00         Lunch          

                               Kaffe/te serveras hos utställarna

13.00 - 15.00          PlenumNationell inblick med barnen och miljön i fokus

                               Niclas Malmberg, Tobaksindustrins miljöpåverkan
                               
                               Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
                               Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
                               Representant från Socialdepartementet
                
                              

                               Utdelning av 2020-års Ungdomsstipendium
                               
                               Summering av konferensen och överlämnande av stafettpinnen till värd för LUFT 2023

15.00                     Konferensen stängs av moderator Ann Wilson
                              Grab-n-go-fika

Utskrivbar pdf av programmet läggs in här då hela programmet är spikat.