Nationella konferenser Tobaksfria barn och unga, barns rätt är vuxnas ansvar


I Tobaksfaktas projektet Tobaksfria barn 2018 ingår Psykologer mot tobaks fyra Nationella konferenser Tobaksfria barn - barns rätt är vuxnas ansvar. Konferenserna genomförs på fyra orter i lander under november månad.

Umeå 6 november
Gävle 8 november
Linköping 12 november
Karlstad 15 november

Konferenserna genomförs i samverkan med TPLR:s lokala kontaktpersoner och länsstyrelsen och riktar sig brett till politiker, tjänstemän, handläggare, skolpersonal. fritidsledare, verksamma inom ideella sektorn, föräldrar m fl för att kunna göra skillnad i sitt dagliga arbete.

Alla har en viktig roll och ansvar och behövs i det tobaksförebyggande arbetet!

Konferenserna är kostnadsfria. Läs mer i inbjudan och anmälan om innehåll och tider till repsektive ort.