Nätverksträff 14 februari 2017

Årets nätverksträff inföll på årsdagen 1990, då TPLR skapades och därav också under de första åren bar namnet "Valentingruppen".

Ett tjugotal representanter från landets landsting och regioner kom till dagen som genomfördes i Läkarsällskapets vackra lokaler i Stockholm. Dagen inleddes av ordförande Ywonne Wiklund som gav en bild av arbetsutskottets aktuella processer som just nu domineras av planeringen av LUFT-konferensen. Vi fick också en genomgång av de 17 hållbarhetsmålen och dess starka koppling till tobaksfrågan. Under dagen fick vi ta del av arbetet med Tobaksproduktdirektivet där Antonina Eriksson varit projektledare, Margareta Pantzar presenterade BRiT materialet som nu är färdigt att spridas och Linda Karlsson berättade om processen med genomförandet av rökfria sjukhusområden i Östergötland.

Efter lunch bjöd Lena Sjöberg på en genomgång och uppdatering av Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 och deltagarna fick möjlighet att diskutera och dela erfarenheter från lokalt och regionalt arbete med frågan.

Dagen avslutades med TPLR:s Årsmöte.

Arbetsutskottet 2017
Ywonne Wiklund ordförande, Västerbottens läns landsting
Katarina Östergren vice ordförande, Landstinget Sörmland
Lena Lundh sekreterare, Stocksholm läns landsting
Ingrid Edvardsson Aurin kassör, Region Kronoberg
Ulrika Olsson ledamot, Region Gävleborg
Maria Lehrberg ledamot (nyval), Region Västmanland
Susanna Stenevi Lundgren adjungerad, ersätter Malin Dock från oktober 2017, Region Skåne