Nätverksträffar

Nätverksträff 14 februari 2017

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Program
09.30 – 10.00 Kaffe och registring

10.00 – 10.30 Välkommen, info och kort presentationsrunda Ordförande i TPLR:au Ywonne Wiklund

10.30 – 11.00 BRiT – hur går vi vidare? (material) Projektledare Margareta Pantzar

11.00 - 11.30 Tobaksproduktdirektivet rapport från Tobaksfakta Antonia Eriksson Tobaksfakta

11.30 – 12.00 Rökfria sjukhusområden Hälsoprocessledare Linda Karlsson Region Östergötland

12.00 – 13.00 Lunch

13.00- 14.30 Tobacco Endgame – vad händer nu? Projektledare Handlingsplaner regionalt – diskussioner/workshop Lena Sjöberg

14.30 - 15.00 Kaffe

15.00 – 15.30 Årsmöte

2017 års Nätverksträff och Årsmöte genomförs under en dag med anledning av att även LUFT-konferensen genomförs under detta år.

Varmt välkommen till en dag för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Anmälan till Marianne Roos: marianne@ymtkansli.org senast 31 januari 2017
Pris: 500 kr


Program 2016 års Nätverksträff i Gävle

Måndag 18 april
Dagens moderator och lokal värd Ulrika Olsson
11.30   Registrering på Konserthuset
12.00   Lunch
13.00   Välkommen, Ywonne Wiklund ordförande TPLR
13.05   Inledning, Ulrika Olsson TPLR och Linnéa Wickman (S) ledamot i Hållbarhetsförvaltningen
13.40   ”Från ord till handling”, Karin Guldbrandsson Folkhälsomyndigheten
15.10   Ann Post – Information från Sluta – röka – linjen (10 min)
15.25   Barbro Holm Ivarsson – Tobaksavvänjning inom psykiatrin (15 min)
15.50   Eva Åkesson – Rökfri inför operation (30 min)
16.20   Birgitta Enmark, Folktandvårdens arbete med tobak och integration
17.00   Årsmöte TPLR, (+ konstituerande au)
19.00   Middag på Elite hotell

Tisdag 19 april
Dagens moderator Mattias Jonsson
8.30   Återkoppling gårdagen, Årsmötet och presentation av arbetsutskottet
8.45   Göran Boëthius, Ewy Thörnqvist, Lena Sjöberg Aktuellt från Tobaksfakta, ANDT-strategin,      
          Tobaksproduktdirektivet mm (60 min)
10.15  BRiT projekt, Margareta Pantzar TPLR:s roll i BRiT, Margareta Haglund och Maria Schöld ger en
           kortversion av projektet
12.00  Lunch
13.00  SOTIS filmerna Margareta Pantzar (30 min)
13.35  Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
14.20  Tobaksstopp! Kampanj i de fyra nordliga länen, Ywonne Wiklund
14.30  Avslutning och fika