Nätverksträffar

Nätverksträff 24 - 25 april 2018

Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping

Program tisdag 24 april
11.30           Registring
12.00           Lunch Välkommen 
13.00           Välkommen ordf TPLR och lokala värdarna
                    Stefan Franzén, företrädare för Region Östergötland
                    Presentation deltagarna
                    Politik och Hållbar utveckling - inledning till eftermiddagens workshop "Vi har ett val"
                    med Göran Boëthius och Lena Sjöberg, Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot tobak
                    Annika Larsson, folkhälsostrateg och Anita Jernberg, lokala politiker 
16.00           Elisabet Nilsson, landshövding Östergötland
17.00           Årsmöte TPLR
19.00           Middag med underhållning i Munkkällaren
 
Program onsdag 25 april
8.30            Återkoppling gårdagen 
                   Sofia Dahlin, nationell koordinator HFS nätverket - HFS arbetet
                   Ulrika Olsson, Region Gävleborg - Hur synliggöra levnadsvanor med hälsokalkylatorn
9.45            Fika och mingel
10.15          Mattias Jonsson, Region Jönköpings län - Tobaksavvänjning on-line
                   Katarina Östergren, Landstinget Sörmland - ENSH:s strategi Rökfria sjukhusområden
11.00          Rökfria utomhusmiljöer - Östergötland har genomfört det, vandring runt sjukhusområdet
12.00          Lunch
13.00          Margaretha Haglund, Tobaksfakta, och Maria Nilsson, Umeå universitet - Tobaksindustrins arbetsmetoder
                   Iwona Jacobsson, Region Västernorrland - exempel Agenda 2030
                   Matz Larsson, Region Örebro län - Ny tobaksavvänjningsbas
                   Anniks Frykholm, Folkhälsomyndigheten - aktuellt från myndigheten
15.00          Avslutning och fika

Varmt välkomna för att inspireras på årets Nätverksträff

Anmälan till Linda Karlsson, linda.ev.karlsson@regionostergotland.se
Pris: 750 kr  ( i år inklusive allt)