Utställarinformation

Ni som arbetar inom det tobaksförebyggande området kommer under två dagar ha möjlighet att boka en plats för att visa upp och synliggöra ert arbete. Även lokala företagare och hantverkare ges möjlighet att visa upp sitt arbete under konferensdagarna.
Utställare kopplade till läkemedels eller tobaksindistrin ges INTE utrymme under konferensen.

OBS! Ni som önskar delta med en utställning:
* Skriv några rader om ert arbete och er organisation, skickas till: lena@ymtkansli.org

Ni får därefter ett meddelande om ert deltagande som utställare.

Kostnad för två dagars utställning är 7 999 kr exkl moms.

 

 

Posterutställning

Välkommen att visa upp ert arbete i form av en poster eller roll-up.
Kostnadsfritt för deltagare på konferensen.

Skicka en kort sammanfattning på max en A4 innehållande rubrik och innehåll
till: lena.k.lundh@ki.se

Arrangörerna återkommer med besked om vilka som ges utrymme att delta.