Utställare och poster

 

                      Utställare
                      Utställarplats 4 025 kr
                     
                      Ni som arbetar inom det tobaksförebyggande området har möjlighet att under två
                      dagar 
boka en plats för att visa upp och marknadsföra ert arbete.

                      I utställarplatsen ingår konferensavgiften för en person för båda dagarna, inklusive middag
                      den 14 september. I montern på 6 kvm ingår stol, bord och el.
                     
                      Även lokala företag ges en möjlighet att visa upp sitt arbete under dessa dagar. För alla
                      gäller att skicka in en beskrivning av verksamheten och syftet med att visa upp
arbetet
                      under konferensen. Arrangörerna av LUFT konferensen beslutar slutgiltigt vilka som får 
                      delta.

                      Poster
                      Välkommen att visa upp ert arbete i form av en poster eller roll-up.
                      Kostnadsfritt för er som deltar på konferensen.

                      Skicka in ett abstract, en beskrivning på max en A4 om vad ni önskar presentera. 
                      Innehållande en sammanfattning, metod och resultat. Arrangörerna beslutar vilka
                      postrar/roll-ups som ges utrymme.
                      Posterstorlek ca 80 - 90 x 120 cm.

                      Underlag och förfrågan om både utställning och poster/roll-up skickas till:
                      ywonne.wiklund@vll.se