LUFT Umeå 2014

Tobaksfri framtid och en jämlik hälsa

Västerbottens läns landsting och Umeå kulturhuvudstad 2014 var värdar för den 16:e LUFT konferensen. Programmet innehöll aktuellt nationellt arbete, med nordiska och internationella utblickar. Läs om LUFT i Kulturhuvudstadårets programhäfte för den 6:e årstiden early fall

Totalt föreläste 57 personer från hela Sverige, från alla nordiska länder och Australien under dagarna. 

Hedersgäst var Nicola Roxon, f d hälsominister och jurist som i jurist i hård kamp mot tobaksindustrin år 2012 drev igenom neutrala tobakspaket.

Läs mer om genomförandet.

Under konferensen uppmärksammades insamlingen till Världens barn!

 

Här kan du ta del av de föreläsningar och aktiviteter som filmades.

Inledningstal av landstingsdirektör Anders Sylvan

Internationell utblick

Nicola Roxon Australien

Artikel/intervju med Nicola Roxon i DN 16 oktober 2014

Margaretha Haglund

Maria Nilsson

Filmad intervju med George Thomson Nya Zeeland

Panelsamtal efter Internationella utblicken

Nordisk utblick

Jón Sigfússon, Island

Helle Stuart, Danmark

Patrick Sandström, Finland

Helena Wilson, Norge

Kulturinslag med Kjell Oscarsson

Nationell inblick

Therese Nilsson, Blir vi sjuka av inkomstskillnader

Hans Karlsson, SKL

Irene Nilsson-Carlsson, Socialstyrelsen

Tobaksfri framtid

Ewy Thörnqvist, Göran Boëthius, Lena Sjöberg, Tankesmedjan Tobaksfakta

Kattis Hellberg om Tobakens barn

Carina Hesse-Bohlin, Hej då tobak

Seminarie D - Nya rök- och tobaksprodukter och tillsyn

Introduktion seminarie D

Suzanne Bengtsson, Vad är det som säljs i butiker och på nätet, egentligen...

Barbro Holm-Ivarsson, Elektroniska cigaretter - "vaping"

Stefan Persson, Kontrollköp

Seminare H - Tobaksförebyggande arbete i skolan

Maria Nilsson, resultat intervjustudie med rektorer

Anna-Lena Persson, Rökfri skolgård

Trond Reimers, Rökfri skolgård

Anna-Lena Fernberg, Johannas Brännström, Jonas Jälmbrandt, En aptitretare på Västerbottensmeny för gymnasiet

Avslutning

Deklaration för en stärkt tobakspolitik tagen på konferensen

Överlämnande av stafettpinnen

Avslutning på LUFT 2014

Reportage mm

* Intervju med Nicola Roxon om visionen Världens bästa hälsa år 2020, på landstingets hemsida
* Reportage på Umeå IKs hemsida
* Reportage Tobaksfakta oberoende tankesmedja 
* Intervju och artikel med Nicola Roxon i DN 16 oktober 2014.
Nyhetskrönika i VK skriven av konferensens moderator Sverker Olofsson 20 oktober
* Reblik från Svenska snustillverkarföreningens generaldirektör och Sverkers svar direkt 24 oktober.
* Tobak eller hälsa, Yrkesföreningarnas Nyhetsbrev #3 2014


Föreläsarnas presentationerSeminarie A - Aktuellt inom avvänjning


Seminarie B - Verksamma metoder


Seminarie C - Rökfri operation


Seminarie D - Nya rök- och tobaksprodukter och tillsyn


Seminarie E - Att hjälpa utsatta grupper att sluta


Seminarie F - Hälsoekonomiska aspekter


Seminarie G - Tobaksfri policy och hälsofrämjande sjukvård


Seminarie H - Tobaksförebyggande arbete i skolan


Seminarie I - Snus och marknadsföring