Kontaktpersoner i regionerna

Region Blekinge
Linda Håkansson 
E-post: 

Region Dalarna
Suzanna Westberg
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se, tel: 023-49 00 85, 070-570 59 30
Junia JofferE-post: junia.joffer@ltdalarna.se, tfn: 070-368 11 10

Region Gotland
Katarina Jupiter
E-post: katarina.jupiter@gotland.se, tfn: 0498-36 90 20, 0704-47 67 56

Region Gävleborg
Ulrica Olsson
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se, tfn: 026-15 30 33, 070-37 60 554

Region Halland
Susanne Johansson
E-post: susanne.L.Johansson@regionhalland.se, tfn: 070-205 07 79

Region Jämtland Härjedalen
Ewa Jonsson
E-post: ewa.jonsson@regionjh.se, tfn: 063-14 24 59

Region Jönköpings län
Marita Andersson, Värnamo sjukhus
E-post: marita.g.andersson@rjl.se, tfn: 010-244 84 17, 0725-61 36 26

Region Kalmar 
Marie Tigerryd
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se, tfn: 0480-842 13

Region Kronoberg
Ingrid Edvardsson Aurin
E-post: ingrid.edvardsson@kronoberg.se, tfn: 0470-58 85 31, 0709-844 588

Region Norrbotten
Maya Bergström Wuolo
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se, tfn: 0920-28 46 16

Region Skåne 
Susanna Stenevi Lundgren, E-post:susanna.steneviLundgren@skane.se, tfn: 0768-871 691

Region Stockholm
Lena Lundh, Akademiska primärvårdscentrum, E-post: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-16 55 182
Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiolog och samhällsmed, E-post:Joanna.stjernschantz-forsberg@sll.se, Tfn: 08-12337171

Region Södermanland
Katarina Östergren
E-post: katarina.ostergren@dll.se, tfn: 0155-24 55 79, 076-72 02 079

Region Uppsala
Amanda Holm
Malin Larhammar
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se, malin.larhammar@regionuppsala.se

Region Värmland
Lisa Brunzell
E-post: lisa.brunzell@regionvarmland.se, tfn: 054-61 42 47

Region Västerbotten
Ywonne Wiklund
E-post: ywonne.wiklund@vll.se, tfn: 090-785 73 91, 070-648 73 15

Region Västernorrland
Iwona Jacobsson
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se, tfn:  0620-194 55, 070-58 68 555

Region Västmanland
Susanne Unger, Region Västmanland
E-post: susanne.unger@regionvastmanland.se, tfn: 021-176415

Region Västra Götaland
Maria Martini, Göteborgs stad
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se, tfn: 031-367 93 67, 0725-51 23 31
Charlotta Bertolino, Angereds Närsjukhus, E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se
Anna Polensky, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, E-post: anna.polensky@vgregion.se

Region Örebro län
Matz Larsson, e-post: matz.larsson@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 96
Jesper Hellberg, e-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 94
Anette Larsson, e-post: anette.larsson4@regionorebrolan.se

Östergötland
Linda Karlsson, e-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se, tfn: 010-103 16 03
Lina Jarledal Blom, e-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se, tfn: 010-103 55 58
Lena Sjöberg, e-post: lena.sjoberg@regionostergotland.se, tfn: 070-663 68 34

TPLR leds av en styrelse:
Lena Sjöberg, ordförande
Susanna Stenevi Lundgren, vice ordförande
Lena Lundh, sekreterare
Ingrid Edvardsson Aurin, kassör
Ulrika Olsson, ledamot
Linda Karlsson, ledamot
Katarina Östergren, ledamot
Lina jarledal Blom, ledamot
Ywonne Wiklund, ledamot


TPLR:s styrelse tillhandahåller Folkhälsomyndigheten med information.