Kontaktpersoner i regionerna

Region Blekinge
Lisa Apelman 
E-post: inga-lisa.apelman@ltblekinge.se, tfn: 0455-73 40 37, 0734-47 12 46

Region Dalarna
Suzanna Westberg
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se, tel: 023-49 00 85, 070-570 59 30
Junia JofferE-post: junia.joffer@ltdalarna.se, tfn: 070-368 11 10

Region Gotland
Katarina Jupiter
E-post: katarina.jupiter@gotland.se, tfn: 0498-36 90 20, 0704-47 67 56

Region Gävleborg
Ulrica Olsson
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se, tfn: 026-15 30 33, 070-37 60 554

Region Halland
Susanne Johansson
E-post: susanne.L.Johansson@regionhalland.se, tfn: 070-205 07 79

Region Jämtland Härjedalen
Ewa Jonsson
E-post: ewa.jonsson@regionjh.se, tfn: 063-14 24 59

Region Jönköpings län
Mattias Jonsson
E-post: mattias.jonsson@rjl.se, tfn: 036-32 41 16
Marita Andersson, Värnamo sjukhus
E-post: marita.g.andersson@rjl.se, tfn: 010-244 84 17, 0725-61 36 26

Region Kalmar 
Marie Tigerryd
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se, tfn: 0480-842 13

Region Kronoberg
Ingrid Edvardsson Aurin
E-post: ingrid.edvardsson@kronoberg.se, tfn: 0470-58 85 31, 0709-844 588

Region Norrbotten
Maya Bergström Wuolo
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se, tfn: 0920-28 46 16

Region Skåne 
Susanna Stenevi Lundgren, E-post:susanna.steneviLundgren@skane.se, tfn: 0768-871 691

Region Stockholm
Lena Lundh, Akademiska primärvårdscentrum, E-post: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-16 55 182
Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiolog och samhällsmed, E-post:Joanna.stjernschantz-forsberg@sll.se, Tfn: 08-12337171

Region Södermanland
Katarina Östergren
E-post: katarina.ostergren@dll.se, tfn: 0155-24 55 79, 076-72 02 079

Region Uppsala
Amanda Holm
Malin Larhammar
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se, malin.larhammar@regionuppsala.se

Region Värmland
Lisa Brunzell
E-post: lisa.brunzell@regionvarmland.se, tfn: 054-61 42 47

Region Västerbotten
Ywonne Wiklund
E-post: ywonne.wiklund@vll.se, tfn: 090-785 73 91, 070-648 73 15

Region Västernorrland
Iwona Jacobsson
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se, tfn:  0620-194 55, 070-58 68 555

Region Västmanland
Vaccant 

Region Västra Götaland

Maria Martini, Göteborgs stad
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se, tfn: 031-367 93 67, 0725-51 23 31

Region Örebro län
Matz Larsson
E-post: matz.larsson@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 96
Jesper Hellberg, e-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 94
Anette Larsson, e-post: anette.larsson4@regionorebrolan.se,

Östergötland
Linda Karlsson, e-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se, tfn: 010-103 16 03
Lina Jarledal Blom, e-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se, tfn: 010-103 55 58

TPLR leds av en styrelse:
Ywonne Wiklund, ordförande
Susanna Stenevi Lundgren vice ordförande
Lena Lundh, sekreterare
Ingrid Edvardsson Aurin, kassör
Ulrika Olsson, ledamot
Linda Karlsson, ledamot

Adjungerade till styrelsen:
Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningarna mot tobak, e-post: lena.sjoberg@regionostergotland.se
(Göran Boëthius, ordförande Tankesmedjan Tobaksfakta, e-post: boethius@tobaksfakta.se)

TPLR:s kontaktperson på Folkhälsomyndigheten Linda Maripuu, tillhandahålls med information från arbetsutskottet via protokoll och direktkontakt.