Kontaktpersoner i landsting/regioner

Blekinge län
Lisa Apelman Landstinget Blekinge.
E-post: inga-lisa.apelman@ltblekinge.se, tfn: 0455-73 40 37, 0734-47 12 46

Dalarna län
Suzanna Westberg, Landstinget Dalarna
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se, tel: 023-49 00 85, 070-570 59 30
Junia JofferE-post: junia.joffer@ltdalarna.se, tfn: 070-368 11 10

Gotlands län
Katarina Jupiter, Region Gotland
E-post: katarina.jupiter@gotland.se, tfn: 0498-36 90 20, 0704-47 67 56

Gävleborgslän
Ulrica Olsson, Region Gävleborg
E-post: ulrika.olsson@regiongavleborg.se, tfn: 026-15 30 33, 070-37 60 554

Hallands län
Susanne Johansson, Region Halland
E-post: susanne.L.Johansson@regionhalland.se, tfn: 070-205 07 79

Jämtlands län
Ewa Jonsson, Region Jämtland Härjedalen
E-post: ewa.jonsson@regionjh.se, tfn: 063-14 24 59

Jönköpings län
Mattias Jonsson, Region Jönköpings län
E-post: mattias.jonsson@rjl.se, tfn: 036-32 41 16
Marita Andersson, Värnamo sjukhus
E-post: marita.g.andersson@rjl.se, tfn: 010-244 84 17, 0725-61 36 26

Kalmar län
Marie Tigerryd, Landstinget Kalmar
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se, tfn: 0480-842 13

Kronobergs län
Ingrid Edvardsson Aurin, Region Kronoberg,
E-post: ingrid.edvardsson@kronoberg.se, tfn: 0470-58 85 31, 0709-844 588

Norrbottens län
Maya Bergström Wuolo, Norrbottens läns landsting
E-post: maya.bergstrom-wuolo@nll.se, tfn: 0920-28 46 16

Skåne län
Susanna Stenevi Lundgren, E-post:susanna.steneviLundgren@skane.se, tfn: 0768-871 691
Kountie Moussa, E-post: kontie.moussa@skane.se, tfn: 040-674 32 99

Stockholms län
Ann Post, Stockholms läns landsting, E-post: ann.post@sll.se, tfn: 08-123 371 87
Lena Lundh, Akademiska primärvårdscentrum, E-post: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-16 55 182

Södermanland
Katarina Östergren, Landstinget Sörmland
E-post: katarina.ostergren@dll.se, tfn: 0155-24 55 79, 076-72 02 079

Uppsala län
Amanda Holm Landstinget i Uppsala län
Malin Larhammar
E-post: amanda.holm@regionuppsala.se, malin.larhammar@regionuppsala.se

Värmlands län
Lisa Brunzell, Landstinget i Värmland
E-post: lisa.brunzell@liv.se, tfn: 054-61 42 47

Västerbottens län
Ywonne Wiklund, Västerbottens läns landsting
E-post: ywonne.wiklund@vll.se, tfn: 090-785 73 91, 070-648 73 15

Västernorrlands län
Iwona Jacobsson, Landstinget i Västernorrland
E-post: iwona.jacobsson@lvn.se, tfn:  0620-194 55, 070-58 68 555

Västmanlands län
Vaccant Landstinget i Västmanland

Västra Götaland
Birgitta Nydahl Svärd, Västra Götalandsregionen
E-post: birgitta.k.svard@vgregion.se, tfn: 031-342 93 01, 0706-5 68 240
Maria Martini, Göteborgs stad
E-post: maria.martini@socialresurs.goteborg.se, tfn: 031-367 93 67, 0725-51 23 31

Örebro län
Matz Larsson, Region Örebro län
E-post: matz.larsson@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 96
Jesper Hellberg, e-post: jesper.hellberg@regionorebrolan.se, tfn: 019-602 55 94
Anette Larsson, e-post: anette.larsson4@regionorebrolan.se,

Östergötland
Linda Karlsson, e-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se, tfn: 010-103 16 03
Lina Jarledal Blom, e-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se, tfn: 010-103 55 58

TPLR leds av en styrelse:
Ywonne Wiklund, ordförande
Susanna Stenevi Lundgren vice ordförande
Lena Lundh, sekreterare
Ingrid Edvardsson Aurin, kassör
Ulrika Olsson, ledamot
Linda Karlsson, ledamot

Adjungerade till styrelsen:
Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningarna mot tobak, e-post: lena.sjoberg@regionostergotland.se
(Göran Boëthius, ordförande Tankesmedjan Tobaksfakta, e-post: boethius@tobaksfakta.se)

TPLR:s kontaktperson på Folkhälsomyndigheten Linda Maripuu, tillhandahålls med information från arbetsutskottet via protokoll och direktkontakt.