Dokumentation 2017

Dokumentationen kommer att kompletteras med filmer och foton inom snar framtid - så håll utkik...


Se Danmarks starka och berörande film om vårt vuxenansvar.
Välj engelsk text under inställningar.

Rökfri framtid, Kraeftens bekempelse Danmark

Torsdag 14 september

Plenum - INTERNATIONELL UTBLICK
Plenum - NORDISK UTBLICK


VALBARA SEMINARIER

A:1 Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS seminarium)


Sofia Dahlin - Hur kan vi inom hälso- och sjukvården arbeta för att bidra till en mer jämlik hälsa

Sofia Dahlins presentation via PREZI
A:2 Samtal om tobak räddar livA:3 Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland ungaA:4 Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Fredag 15 september

VALBARA SEMINARIER


B:1 Rådgivning om tobak inom psykiatrin, beroendevård och särskilt utsatta grupper

B:2 Lagstiftning och policyarbete

B:3 Etiska aspekter och hälsoekonomi
B:4 Barnarbete, miljöaspekter och barnets rättigheter
C:1 Levnadsvanor och NCDC:2 Folksjukdomen cancer och tobak
C:3 Implementering, utvärdering och hälsolitteracitet
C:4 Snus, e-cigaretter och andra rökprodukter

Plenum - NATIONELL INBLICK


Plenum TILL HANDLING MOT EN JÄMLIKARE HÄLSA - VI HAR ALLT ATT VINNA


Mats Andersson
fd VD för fjärde AP-fonden, idag rådgivare till Rockefeller Foundation- 2017 års mottagare av det stora LUFT-priset. I samband med LUFT-konferensen utser Yrkesföreningar mot tobak en värdig mottagare till priset till en person eller organisation som gjort särskilda insatser i det tobaksförebyggande arbetet. Priset delas här ut av Ingrid Talu, ordförande i Lärare mot tobak. Mats erhåller priset för sitt arbete inom AP4 med att avsluta alla investeringar i tobaksbolag.
"Tobaksaktier kan aldrig ha en plats hos en ansvarstagande pensionsfond"
Guldvingen
A Non Smoking generation, NSG delar ut Guldvingen till Järvenskolan Tallås i Katrineholm för arbetet med Tobaksfri skoltid. På bilden Niklas Odén och Helen Stjärna från NSG tillsammans med lärarrepresentanter från Järvenskolan Tallås.


Ungdomsstipendiet
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT) delar för första gången ut Ungdomsstipendiet, Värdiga mottagare är 5 elever från klass 8 på Kanaskolan i Skellefteå, med motiveringen: "För ett engagerat och framgångsrikt arbete som elevambassadörer inom ramen för Tobaksfri duo. Eleverna har arrangerat olika aktiviteter som tävlingar, teater och fimpplockning. Det har utöver nyttan även skapat glädje och sammanhållning på skolan och bland eleverna".

På bilden Vidar Albinsson repr. för PmT, eleverna Agnes Sjöstedt, Elvira Burman, Matlida Saalo, Tilda Sundbom och Alfred Nyström och Ywonne Wiklund PmT utsedd som mentor för eleverna.


Överlämnandet av stafettpinnen
Motvilligt lämnas stafettpinnen över av mycket nöjda lokala värdarna Katarina Östergren och Eva Carlsson till kommande lokal värd för LUFT-konferensen, Region Skånes representant Susanna Stenevi Lundgren, som hälsar alla deltagare välkomna till Helsingborg 2020.Tidslinje med tobaksförebyggande insatser1 901 - 2017
Eskilstuna lokala arbetsgrupp skapade en dokumentation i form av en tidsaxel på tobaksförebyggande insatser genom åren, med utmaningen till deltagarna på LUFT att bidra med sina egna förslag på hur målet rökfritt Sverige 2025 ska nås.

Ta del av tidslinjen och alla förslag.